Jan vander Stegen

1545'47 - na 1587

 
Genealogie
 
Schuttelaars

Jan vander Stegen

Literatuur
SP 1401 74v, 1402 147v, 1412 68r, 1417 282v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 465.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
 
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan van der Stegen, schepen van 's-Hertogenbosch 1576

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 07370)
 
Zuylen

322. Johis. van der Stegen fil. Jo

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 130, 168

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 274, 275

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 71n, 76n, 103n, 167, 279

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 132n, 141, 163, 206, 219n, 441, 478

n: vermelding in een voetnoot