Ludovicus Josephus Antonius Spierings

's-Hertogenbosch 1 september 1836 - 's-Hertogenbosch 9 juli 1911

 
Duijvendak

Ludovicus Josephus Antonius Spierings

's-Hertogenbosch 1 september 1836 - aldaar 9 juli 1911

353
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 353
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 156, 160, 353, t8.1, t8.5

n: vermelding in een voetnoot