afb.

Familie Spierings

 
Archief
Stadsarchief
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 352-353

n: vermelding in een voetnoot