afb.

Petrus Simon van Son

Raamsdonk 5 december 1771 - 's-Hertogenbosch 21 februari 1862

 
Functies

mr. Petrus Simon van Son

93
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 93
 
Genealogie
 
Mommers

Son, mr Petrus van

R.K.

531
532
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 531-532
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

8v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 93

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 706

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 38-52

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 531-532

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 203

n: vermelding in een voetnoot