afb.

Smits van Eckart

Algemeen

 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 1, 16

Jochem Kroes, Nederland's Patriciaat 1972-2009 (2016) 24, 48, 56, 83, 96, 159-160, 188, 336, 342, 393, 400

n: vermelding in een voetnoot