Jan Carel Smissaert

Rhenen 19 mei 1684 - Kapelle 28 augustus 1747

Militair gouverneur onder Staats gezag 1747
 
Eysten

Jan Carel Smissaert

1329
Bronnen
Bosscha, Neęrlands Heldendaden te Land II, 557, 565, 586, 592, 601, 602
Ned. Jaarb. v. 1747
Blok, Geschiedenis van het Nederlandsch volk VI, 197, 208.
P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 2 (1912) 1329
 
Literatuur en bronnenpublicaties

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 5, 103

n: vermelding in een voetnoot