Charles Pierre de Senarclens de Grancy

's-Hertogenbosch 30 november 1815 - Vught 2 december 1878

 
Duijvendak

Jhr. Charles Petrus de Senaclens de Grancy

312
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 312
 
Genealogie
 
Wildeman

Stamdeelen van Charles Pierre baron de Senarclens de Grancy

M.G. Wildeman, De ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 56
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 198, 221, 226, 248-249, 272, 275, 281, 415, 434, 441; Bijlage 1 (2015) 16

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 57, 312

Nederland's Adelsboek (1905) 661-662

J.M.M. van der Vaart, Inventarisatie Algemene Begraafplaats Vught (2010) 35

M.G. Wildeman, De ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 56

n: vermelding in een voetnoot