afb. Marc Bolsius

Anton Schuttelaars

Bladel en Netersel 1968

Anton Schuttelaars studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Op zoek naar een onderwerp voor zijn doctoraalscriptie kwam hij begin jaren '90 voor het eerst in het Bossche Stadsarchief. Sinds dat eerste bezoek is hij gefascineerd door de geschiedenis van 's-Hertogenbosch en haar inwoners, met name in de late middeleeuwen en de vroeg-moderne tijd. Na een doctoraalscriptie over de beeldenstorm in 's-Hertogenbosch werkte hij vervolgens aan een proefschrift over de bestuurlijke elite van de stad in de zestiende eeuw, waarop hij in 1998 promoveerde.
Genoodzaakt door de slechte toekomstperspectieven in de historische wereld schoolde hij zich vervolgens om tot computerprogrammeur en database-specialist, in welke functie hij een aantal jaren in het bedrijfsleven werkzaam was. In zijn spaarzame vrije tijd bleef de geschiedenis, met name die van de stad Den Bosch en haar inwoners, zijn aandacht trekken. Sinds 2006 is hij als applicatiebeheerder werkzaam bij het Brabants Historisch Informatie Centrum in Den Bosch, waar hij zijn kennis op het gebied van automatisering, databases en geschiedenis goed kan combineren.
Naast een aantal genealogische publicaties heeft hij zich in de afgelopen jaren met een tweetal projecten beziggehouden. In de eerste plaats het toegankelijk maken van de ledenlijsten van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap van 's-Hertogenbosch. Dit heeft geresulteerd in een database die is te doorzoeken via de website van het BHIC (Broederschap). Ten tweede nam hij deel aan een groot project waarin alle bewaard gebleven grafzerken in de Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch uitputtend zijn beschreven. Het resultaat is een monumentale publicatie die in november 2010 zal verschijnen.

publicaties:

•Bossche Beroerten. Beeldenstormen en troebelen in 's-Hertogenbosch, 1566-1567 (onuitgegeven doctoraalscriptie, Nijmegen 1991)
•'"Alsoo nu Bamisse aenstaende is ...". De jaarlijkse vernieuwing van de Bossche schepenbank tot 1580', 's-Hertogenbosch 5 (1997) 41-53
•'Jan Thomas Hylocomius († 1596) en andere Bosschenaren in Engeland voor 1600', 's-Hertogenbosch 6 (1998) 50-61
•'Jan Thomas Hylocomius : A rare and singular jewel (II)', 's-Hertogenbosch 6 (1998) 85-98
•Heren van de Raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) ISBN 90-5710-054-1
•'De voorouders van Isaac van Gerwen : een familie Van Gerwen in stad en meierij van 's-Hertogenbosch (vijftiende-zestiende eeuw)', De Brabantse Leeuw 53 (2004) 98-107, 146-159, 193-197
•Het nageslacht van Henrick van Kuythem en Mechtelt van Gerwen : Een Bossche familie Van Gerwen in de zestiende eeuw', De Brabantse Leeuw 54 (2005) 9-17
•[met J. Sanders en A. van Lith Drooglever-Fortuijn], 'Op zoek naar de leden van de Lieve Vrouwe Broederschap tot 1642', Die Scelle (najaar 2007) 4-11
•[met J. Sanders en A. van Lith Drooglever-Fortuijn], 'Illustre Lieve Vrouwe Broederschap : Bossche en andere leden tot 1642', Bossche Bladen 12 (2010) 45-49
•'"Hier leijt begraven…" Begraven, begravenen en grafzerken in de Sint-Jan van de middeleeuwen tot de negentiende eeuw' in: Jan van Oudheusden en Harry Tummers ed., De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch I. Inleiding ('s-Hertogenbosch 2010)
•[bijzonderheden bij een groot aantal zerken in:] Jan van Oudheusden en Harry Tummers ed., De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II-IV ('s-Hertogenbosch 2010)
•'Van Ricartsvoort: een toponiem en twee middeleeuwse families' in: Ton Reniers ed., Leo Brabanticus. Liber amicorum voor dr. Leo Adriaenssen (’s-Hertogenbosch 2011) 340-359
•'Vught verpand en ingelost (1505-1511)', in: Ad van den Oord e.a. ed., Vughtse Historische Reeks 12 (2011) 36-51 [met Martien Veekens]
 
Artikelen
1997

Anton Schuttelaars

'Alsoo nu Bamisse aenstaende is ...' : De jaarlijkse vernieuwing van de Bossche schepenbank tot 1580
's-Hertogenbosch 2 (1997) 41-53
1998

Anton Schuttelaars

Jan Thomas Hylocomius († 1586) en andere Bosschenaren in Engeland voor 1600
's-Hertogenbosch 2 (1998) 50-61
1998

Anton Schuttelaars

Jan Thomas Hylocomius : A rare and singular jewel (II)
's-Hertogenbosch 3 (1998) 85-94
2006

Jac.J. Luyckx

Interview : Anton Schuttelaars : Zwanenbroederschap telde ooit 14000 buitenleden
Bossche Bladen 1 (2006) 12-14
2016

Anton Schuttelaars

Doopceel van Huijbergense prior Adolf Beijhaerts gelicht
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
2016

Anton Schuttelaars

Geen carnaval in 1512
Bossche Kringen 6 (2016) 48-50
 
 
Boeken
1998

Anton Schuttelaars

Heren van de raad : Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580
Nijmegen 1998 | ISBN 90-5710-054-1
 
Bossche Bladen
1997

Anton Schuttelaars

'Alsoo nu Bamisse aenstaende is...' : De jaarlijkse vernieuwing van de Bossche schepenbank tot 1580
Bossche Bladen 2 (1997) 41-53
1998

Anton Schuttelaars

Jan Thomas Hylocomius († 1596) en andere Bosschenaren in Engeland voor 1600
Bossche Bladen 2 (1998) 50-61
1998

Anton Schuttelaars

Jan Thomas Hylocomius : A rare and singular jewel (II)
Bossche Bladen 3 (1998) 85-94
2011

Anton Schuttelaars

Boekbespreking: Welvaart en ongelijkheid : Sociaal-economische geschiedenis 1500-1650
Bossche Bladen 1 (2011) 24-28
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Gerard van Gurp, Reformatie in Brabant (2013) 80, 113-114

Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 192

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 12, 13, 16, 17, 21, 40n, 45n, 50n, 51n, 69n, 86n, 104n, 105n, 109n

n: vermelding in een voetnoot