Familie Schute

Algemeen

 
Archief

Ambtenaar van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters van 's-Hertogenbosch 1811-1985

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Ad van Drunen en Jan van Oudheusden, Het Huys van Boxtel en zijn buren (2018) 102, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208

n: vermelding in een voetnoot