Ludovicus Johannes Hubertus ridder de van der Schueren

's-Hertogenbosch 29 april 1800 - 's-Gravenhage 8 maart 1886 (85)

 
Genealogie
 
Wildeman

Ludovicus Johannes Hubertus ridder de van der Schueren

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 24, 93
 
Literatuur en bronnenpublicaties

W.A.M. de Bruijn, 'Zorreth, drie generaties militairen' in: Gens Nostra 6/7 (2010) 271n

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 132, 434; Bijlage 1 (2015) 15

Nederland's Adelsboek (1905) 655, 656-657

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 24, 93

n: vermelding in een voetnoot