afb.

De van der Schueren

Algemeen

 
Nederland's Adelsboek

De van der Schueren

Nederland's Adelsboek (1949) 152
 
Wikipedia

De van der Schueren

nl.wikipedia.org
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 154, 192, 233, 307, 390, 410, 412

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 99, 100

L. de Gou e.a., Kwartierstatenboek (1958) 59, 247

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) 14, 87

Encyclopedie van Noord-Brabant (1986) 28

Nederland's Adelsboek (1905) 655-658

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 90; II. 39, 96; III. 441, 518

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 23, 24, 80, 93

n: vermelding in een voetnoot