afb.

Jhr. Mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman

Groningen 29 mei 1837 - 's-Gravenhage 11 juni 1924

Protestants politicus; voorman van de christelijk-historischen. Aristocratische, maar ook temperamentvolle Groninger die driftig kon reageren en zich soms zeer scherp uitliet tegen politieke tegenstanders. Stond echter wel open voor argumenten van anderen. Had een sterk juridische inslag bij de benadering van vraagstukken. Werd in 1879 Tweede Kamerlid voor de antirevolutionairen en bleef dat tot 1921 (onderbroken door een kort ministerschap in het kabinet-Mackay en enige jaren in de Eerste Kamer). Brak samen met Kuyper met de Hervormde Kerk, maar keerde zich later af van de antirevolutionaire voorman. Van 1884 tot een conflict in 1896 hoogleraar aan de VU. Voor- en nadien rechter. Als vooraanstaand, invloedrijk staatsman was hij tot op hoge leeftijd één van de belangrijkste adviseurs van koningin Wilhelmina.
parlement.com
 
Duijvendak

Jhr. Mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman

Groningen 29 mei 1837 - 's Gravenhage 11 juni 1924

327
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 327
 
Genealogie
 
Wikipedia

Jhr. mr. A.F. de Savornin Lohman

Zijn politieke loopbaan begon als gevolg van zijn betrokkenheid bij een conflict over christelijk onderwijs in 's-Hertogenbosch, waar hij in 1872 tot raadsheer bij het Gerechtshof was bevorderd. Hierdoor kwam hij in contact met Abraham Kuyper die hij tijdens diens overspannenheid in 1876 en 1877 verving als hoofdredacteur van het dagblad De Standaard. Bij volgende projecten van Kuyper (schoolstrijd met volkspetitionnement, oprichting VU, oprichting ARP, Doleantie) was hij - hoewel vaak met de nodige tegenzin - vanwege zijn juridische kennis een belangrijke steun voor deze.
wikipedia.org
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 212, 292; Bijlage 30, 138, 141, 147

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 327

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 158

Elisabeth Leijnse, Cécile en Elsa, strijdbare freules (2017) 213, 239

Nederland's Adelsboek (1924) 454; (1926) 90-92; (1928) 455; (1930) 84-86; (1934) 83-84; (1936) 470; (1938) 83-85; (1940) 617; (1941) 399; (1948) 426-427; (1955) 128; (1956) 497-498; (1960) 123; (1962) 399-400; (1967) 117; (1968) 396-397

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) LIII

n: vermelding in een voetnoot