afb. 2014

Familie De Savornin Lohman

 
Bijleveld (1925)

De Savornin Lohman

128
Nederland's Adelsboek : Historische gedeelte I (1925) 128
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 327

Jochem Kroes, Nederland's Patriciaat 1972-2009 (2016) 60

Nederland's Adelsboek (1905) 426-431; (1926) 87-95; (1930) 82-90; (1934) 81-89; (1938) 81-90; (1948) 421-435; (1956) 495-510; (1962) 398-414; (1968) 395-410; (1977) 138-157; (1984) 166-185

Nederland's Adelsboek : Historische gedeelte I (1925) 128; II (1930) 130

n: vermelding in een voetnoot