afb. 1831

Jan Hendrik Sassen

's-Hertogenbosch 27 mei 1785 - 's-Hertogenbosch 5 mei 1830

 
Duijvendak

Mr. Joannes Henricus Sassen

's-Hertogenbosch 27 mei 1785 - aldaar 5 mei 1830

346
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 346
 
Genealogie
 
Kempen

Mr. J.H. Sassen

's-Hertogenbosch 1786 - aldaar 1830

368
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 368
 
Sassen

Jan Hendrik Sassen

Den Bosch, 27 mei 1785 - 5 mei 1830
86
87
88
Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 86-88
 
Wapenboek II

Wapenboek Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap sedert 1318 gevestigd te 's Hertogenbosch.

Mr. J.H.
Sassen
Broeder 1817
Lid der Gedeputeerde
Staten
obiit in 1830
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Artikelen
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 85
 
1970

Ferd. Sassen

SASSEN Jan Hendrik
Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 86-88
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 676-677

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 272, 275-276

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 105, 142, 346, t5.2, t10.1

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 295

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 83, 101, 366, 431

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 70, 81, 89, 99, 101-103, 122, 131, 137, 178, 195, 212-214, 229, 251, 254, 268, 271-272, 276, 349, 352, 368

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 17

Nederland's Adelsboek (1941) 281

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 86-88

Varia Historica Brabantica III (1969) 326

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 229, 236, 266

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXXI, XXXIV

n: vermelding in een voetnoot