Carolus Conradus Josephus Maria Sassen

's-Hertogenbosch 3 april 1872 - 's-Hertogenbosch 17 februari 1948

 
Duijvendak

Mr. Carolus Conrads Josephus Maria Sassen

347
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 347
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 347

n: vermelding in een voetnoot