afb.

Familie Sassen

 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 346-348

n: vermelding in een voetnoot