Filips Sanders

? - 1516'17

 
Schuttelaars

Filips Sanders

A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 477

n: vermelding in een voetnoot