afb.

Familie Rouppe van der Voort

 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 362-364

n: vermelding in een voetnoot