afb.

Familie Rouppe van der Voort

Algemeen

 
Archief
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 362-364

J.M.M. van der Vaart, Inventarisatie Algemene Begraafplaats Vught (2010) 460

n: vermelding in een voetnoot