afb.

Lambertus Antonius Thomas Rooijackers

Veghel 14 april 1905 - 's-Hertogenbosch 14 februari 1980

(bekend onder de naam Rooyackers), vicaris-generaal van de bisschop van 's-Hertogenbosch (Veghel 14 april 1905 - 's-Hertogenbosch 14 februari 1980). Zoon van Chistiaan Michael Rooijackers, hoofdonderwijzer, en Johanna Elisabeth Fleskens.
resources.huygens.knaw.nl
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Beex en J.G. Dukker, 'Gesprek met mgr. L. Rooyackers', in Bisdomblad 51 (1973) 15-16 (13 april) 11-16

L.H.A. Groothuis, De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet : Wegbereiders van een vernieuwingsbeweging (Tilburg, 1973) 44-46, 186-189

J. Spitz, Waren wij maar aan de basis ('s-Hertogenbosch: St. Willibrord Vereniging, 1973)

n: vermelding in een voetnoot