afb. Onbekend

Victor Andreas van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 29 mei 1784 - Vught 2 augustus 1855

 
Duijvendak

Victor Andreas van Rijckevorsel

339
340
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 339-340
 
Genealogie
 
Van Kempen

V.A. van Rijckevorsel

368
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 368
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

7v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 661

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 274

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 54, 68, 84, 85, 139, 140 (afb.), 339-340, t5.2, t5.3, t6.3, t6.5, t6.6, t7.1

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 46n, 220n

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen LXXIII (1987) 195, 196

F.L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 33

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 63, 76, 164-165, 176n, 194, 212-214, 252-253, 256-258, 265n, 266n, 267, 349, 364, 367-368

n: vermelding in een voetnoot