afb.

René Anton van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 5 februari 1896 - Berlicum 14 februari 1967 (71)

Archief
Functies

jhr. mr. René Anton van Rijckevorsel

Functies / gebeurtenissen / onderscheiding(en)

  • Burgemeester van Berlicum
  • Voorzitter van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden
  • Regerend Proost van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap
Genealogie
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

27v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 311

n: vermelding in een voetnoot