Johannes Franciscus Josephus Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 29 juli 1811 - 's-Hertogenbosch 27 maart 1894

 
Duijvendak

Johannes Franciscus Josephus van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 29 juli 1811 - aldaar 27 maart 1894

341
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 341
 
Genealogie
 
Afbeeldingen

27 maart 1894

19 december 1881
   
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 341, t7.2, t7.6, t8.1, t8.3, t8.5

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen LXXIII (1987) 242

n: vermelding in een voetnoot