afb. Jacques Joseph Eeckhout, 1839

Jacobus Josephus van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 7 februari 1785 - Ubbergen 10 april 1862

Kandidaat ILVB 15 september 1806
Broeder 26 september 1809
Honorair proost 26 september 1849
 
Duijvendak

Jacobus Josephus baron van Rijckevorsel, heer van Rijsenburg

's-Hertogenbosch 8 februari 1785 - Ubbergen 10 april 1862

343
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 343
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

sedert 1318 gevestigd te 's Hertogenbosch

Jhr J.J. van
Rijckevorsel
Broeder 1809
Raad der Stad
Rotterdam
obiit 1862
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Artikelen
1904

Redactie

Jacobus Josephus baron van Rijckevorsel
Nederland's Adelsboek (1904) 368-369
 
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 82
 
1935

Redactie

Thomas Cornelis van Rijckevorsel
Nederland's Patriciaat (1935-36) 319
 
 
Afbeeldingen

10 april 1862
     
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 661

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 185, 321, 363; Bijlage 19, 93-103, 105-106, 116, 119, 121, 123, 126-128, 133

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 343

Nederland's Adelsboek (1950) 415, 423

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 143

n: vermelding in een voetnoot