afb. Onbekend, 1928

Frans Jacob Joseph Maria van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 13 maart 1858 - Berlicum 1 december 1935

Kamerheer i.b.d. van H.M. de Koningin, Voorzitter van de Ridderschap van Noord-Brabant, wethouder van 's-Hertogenbosch, Lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant 1908, Lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 1915, voorzitter van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Kruis van Verdienste van het Nederlandsche Roode Kruis, Commandeur der Orde van de Kroon van BelgiŽ, Eerekruis le, klasse van Schwarzburg, Rudolstadt, overleden op huize de Wamberg.
E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) LXXXIII
 
Duijvendak

Jhr. Mr. Frans Jacob Joseph Maria van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 13 maart 1858 - Berlicum 1 december 1935

344
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 344
 
Encyclopedie van Noord-Brabant

Jhr. Frans Jacob Joseph Marie van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 1858 - Berlicum 1935

468
Encyclopedie van Noord-Brabant (1986) 468
 
Genealogie
 
Wildeman

Jhr. Mr. Frans Jacob Joseph Maria van Rijckevorsel

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 85
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 664

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 202, 283, 356, 366, 370-371; Bijlage 17, 93, 95, 99, 102-103, 121, 127, 134-135, 139-141, 143, 151, 157, 161, 215, 219, 224, 228

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 344

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 213, 232

Nederland's Adelsboek (1926) 494-495; (1928) 140; (1930) 498-499; (1931) 448; (1932) 134; (1934) 495; (1935) 444; (1936) 148; (1938) 513-514; (1939) 452; (1940) 299; (1949) 270; (1950) 430-431; (1953) 301; (1957) 161; (1958) 85, 86-87; (1959) 292; (1963) 163; (1965) 297; (1969) 172; (1970) 94-95; (1971) 295; (1977) 375; (1978) 400-401; (1980) 284; (1984) 460; (1987) 286-287

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) LXXXIII

n: vermelding in een voetnoot