Franciscus Johannes Josephus van Rijckevorsel van Kessel

's-Hertogenbosch 30 augustus 1818 - Nijmegen 7 mei 1894

 
Duijvendak

Jhr. Franciscus Johannes Josephus van Rijckevorsel van Kessel

's-Hertogenbosch 30 augustus 1818 - Nijmegen 7 mei 1894

343
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 343
 
Genealogie
 
Artikelen
1904

Redactie

Jhr. Franciscus Johannes Josephus van Rijckevorsel van Kessel
Nederland's Adelsboek (1904) 367
 
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 81
 
 
Afbeeldingen

13 februari 1898
     
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 1. 21

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 78, 91, 343, t8.3, t8.5, t9.3

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 379

Nederland's Adelsboek (1926) 485; (1930) 490; (1934) 486; (1938) 505-506; (1948) 216; (1958) 71; (1964) 73-74; (1970) 78

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 100, 185, 190

n: vermelding in een voetnoot