afb. Joseph Delin, 1862

Cornelius Richardus Edmundes van Rijckevorsel

's-Gravenhage 22 november 1829 - 's-Hertogenbosch 11 oktober 1876

 
Duijvendak

Jhr. Mr. Cornelis Richardus Edmundus van Rijckevorsel

's-Gravenhage 22 november 1829 - 's-Hertogenbosch 10 oktober 1876

343
344
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 343-344
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

sedert 1318 gevestigd te 's Hertogenbosch

Jhr Mr. C.R.E. van Rijckevorsel
lid der Ridderschap
Griffier bij 't Gerechtshof
Broeder 1862
obiit 1876
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Wildeman

Jhr. Mr. Cornelis Richardus Edmundus van Rijckevorsel

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 79
 
Artikelen
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van Jhr. Mr. Cornelis Richardus Edmundus van Rijckevorsel
's-Gravenhage (1903) No. 79, 85
 
 
Afbeeldingen

10 oktober 1876

7 mei 1858
   
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 663

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 196, 209; Bijlage 17, 93-95, 99-100, 102-103, 106, 108-109, 121, 123, 126-129, 133, 137, 141, 149-150, 214-216, 219, 225

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 73, 89, 343-344, t7.2, t7.6, t7.8

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 213, 232

Nederland's Adelsboek (1926) 493-494; (1930) 497; (1934) 494; (1936) 148; (1938) 512; (1939) 474; (1950) 429-430; (1953) 376; (1954) 217; (1958) 80, 84-85; (1959) 323; (1964) 87-88; (1970) 89, 93-94

Nederland's Patriciaat (1910) 290

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 70, 99, 100

n: vermelding in een voetnoot