Carolus Jacobus Antonius van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 15 november 1809 - 's-Hertogenbosch 13 januari 1883

Bossche notabele, zoon van een koopman. Vooral actief als bestuurder en weldoener. Zette zich met name in voor het doofstommenonderwijs. Was achttien jaar gedeputeerde van Noord-Brabant en daarna twaalf jaar een niet erg op de voorgrond tredend Eerste Kamerlid.
moderaat of gematigd liberaal
in de periode 1871-1883: lid Eerste Kamer
Parlement & Politiek
 
Duijvendak

Mr. Carolus Jacobus Antonius van Rijckevorsel

340
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 340-341
 
Genealogie
 
Juten

Mr. Carolus Jacobus Antonius van Rijckevorsel

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) No. 78
 
Afbeeldingen
  • 13 januari 1883
  • 5 mei 1891
 
Artikelen
1910

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1910) Tweede Serie, No. 78
 
1935

Redactie

Thomas Cornelis van Rijckevorsel
Nederland's Patriciaat (1935-36) 320-321
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 3 (1883) 16

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 133; Bijlage 46, 49-50, 121, 128

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 340-341, t3.12, t7.4, t7.2, t7.6

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 229

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) No. 78

P.B.A. Melief, Joannes van Hooydonk LXXI (1987) 253

Nederland's Adelsboek (1935) 74; (1939) 73; (1964) 207; (1970) 217

n: vermelding in een voetnoot