afb.

Augustinus Tilmanus van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 7 juni 1748 - 's-Hertogenbosch 9 september 1809

 
Duijvendak

Augustinus Tilmanus van Rijckevorsel

339
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 339
 
Genealogie
 
Mommers

Rijckevorsel, Augustinus Tilmanus van

R.K.

513
514
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 513-514
 
Artikelen
1935

Redactie

Thomas Cornelis van Rijckevorsel
Nederland's Patriciaat (1935-36) 316-318
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 99, 101, 116, 119, 123, 128

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 339

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 111, 137

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen LXXIII (1987) 241

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bestaan in bedrijvigheid XXXII (1975) 106n, 110n

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 31, 32, 208

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) II. 92

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 513-514

Nederland's Adelsboek (1940) 373; (1950) 415

Nederland's Patriciaat (1910) 289

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 184, 199

n: vermelding in een voetnoot