afb.

Alphonsus Jacobus Maria Bonaventura van Rijckevorsel

's-Hertogenbosch 14 januari 1857 - Vught 30 augustus 1908

 
Duijvendak

Alphonsus Jacobus Maria Bonaventura van Rijckevorsel

341
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 341
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 341

n: vermelding in een voetnoot