afb. F. van de Goor

Ferdinandus Gerardus Josephus van Rijckevorsel van Kessel

's-Hertogenbosch 1 juli 1815 - 's-Hertogenbosch 24 mei 1879

 
Duijvendak

Mr. Ferdinandus Gerardus Josephus baron van Rijckevorsel van Kessel

's-Hertogenbosch 1 juli 1815 - aldaar 24 mei 1879

342
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 342-343
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

sedert 1318 gevestigd te 's Hertogenbosch

12v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Wildeman

Mr. Ferdinandus Gerardus Josephus baron van Rijckevorsel van Kessel

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 58
 
Afbeeldingen

24 mei 1879
     
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 662-663

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 16, 98, 102, 106, 119-120, 127, 129, 131-133, 135, 137, 141, 149-150, 203, 207, 213, 218, 220-221, 223-225, 227-228

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 192

Nederland's Adelsboek (1926) 484-485; (1930) 489; (1934) 485; (1938) 505; (1951) 435; (1958) 71

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 135

n: vermelding in een voetnoot