afb. Atelier André Schreurs, 1830

Augustinus Theodorus van Rijckevorsel van Kessel

's-Hertogenbosch 28 april 1783 - Vught 18 november 1846

 
Duijvendak

Augustinus Theodorus baron van Rijckevorsel van Kessel

's-Hertogenbosch 28 april 1783 - Vught 12 november 1846

342
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 342
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

sedert 1318 gevestigd te 's Hertogenbosch

Jhr A. van
Rijckevorsel
Broeder 1830
Lid der Ridderschap
van Noord-Braband
Baron 1841 obiit 1846
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Wildeman

Augustinus Theodorus baron van Rijckevorsel van Kessel

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 36
 
Artikelen
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van Augustinus Theodorus baron van Rijckevorsel van Kessel
's-Gravenhage (1903) No. 36
 
1904

Redactie

Augustinus Theodorus baron van Rijckevorsel van Kessel
Nederland's Adelsboek (1904) 366
 
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 81
 
1935

Redactie

Thomas Cornelis van Rijckevorsel
Nederland's Patriciaat (1935-36) 318
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 662

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 127, 132-133, 185, 321, 328, 363, 366, 441; Bijlage 1. 15

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 342

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 128, 253, 256

Nederland's Adelsboek (1934) 485; (1938) 505; (1948) 216; (1950) 415, 416; (1951) 435; (1958) 71

n: vermelding in een voetnoot