afb. A.F.A.M. (Ton) Wetzer, 14 september 2019

Theodorus Pels

's-Hertogenbosch 17 maart 1848 - 's-Hertogenbosch 20 april 1920 (72)

"De Weledel Gestr Heer Theodorus Pels 1891-1916 Secretaris der gemeente 's-Hertogenbosch. Als blijk van hoogachting en waardering aangeboden door bedienden en ambtenaren van het stadhuis, ter herinnering aan zijn zilveren ambtsfeest. 10 jan 1891-1916"
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 188

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 130

Frans Peters, 'Straatnamen op de Muntel' in: De Muntel II (2004) 106

Piet Slager 1871-1938, Aspecten uit het Bossche verleden (1988) No. 18

n: vermelding in een voetnoot