Huibert Christiaan (Huib) van Olden

’s-Gravenhage 17 mei 1963

Wethouder Werk en Inkomen, Cultuur, Toerisme en Erfgoed bij de gemeente 's-Hertogenbosch
 
Wapenboek III

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

4
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 585

n: vermelding in een voetnoot