afb. Onbekend

Henricus Hieronymus ten Oever

Amsterdam 6 februari 1746 - 's-Hertogenbosch 2 mei 1825

 
Encyclopedie van Noord-Brabant

Henricus Hieronymus ten Oever

bron: prof. dr. F. Sassen in Varia Historica Brabantica III

211
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 211
 
Functies
29-10-1769 predikant Scharwoude
04-07-1773 predikant Giessen-Oudekerk
04-05-1777 predikant Oud-Beijerland
01-02-1784 predikant Woerden
10-06-1787 predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1793-1810)
05-11-1816 emeritus
 
Lieburg

Henricus Hieronymus ten Oever

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1787-1816
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
 
Sassen

52. Henricus Hieronymus ten Oever

Amsterdam 6 juli 1746 - 's-Hertogenbosch 2 mei 1825
328
329
Literatuur
Rouwklacht over het overlijden van Martina Mickenschrijver, echtgenoote van Dr. H.H. ten Oever en overleden te 's-Hert. 9 nov. 1788, hs. Prov. Gen. 's-Hert.; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 161; GLASIUS, Godgeleerd Nederland, biographisch woordenboek van Nederlandsche godgeleerden ('s-Hertogenbosch 1851-1856) III 5-6; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 36-37, 55; NNBW, Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek 1-10 (Leiden 1911-1937) X 686; ROYAARDS, Het Genootschap tot verdediging van de Christelijke godsdienst, geschiedkundig geschetst ('s-Gravenhage 1836) 141; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Orangistische reactie in Den Bosch' in: Taxandria 21 (1914) 278.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 328-329
 
Artikelen
1949

Van Alphen

Henricus Hieronymus ten Oever
Gekomen van Woerden 10 juni 1787, emeritus 5 mei 1816
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
1969

F.L.R. Sassen

Henricus Hieronymus ten Oever
Amsterdam 6 juli 1746 - 's-Hertogenbosch 2 mei 1825
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 328
 
1986

Redactie

Oever, Henricus Hieronymus ten
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 211
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 161, 266

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 328-329

n: vermelding in een voetnoot