DaniŽl Noortbergh

Gedoopt 's-Hertogenbosch 6 maart 1698 - 3 november 1783

Begraven: Sint Janskerk 8 november 1783
 
Functies
23-04-1724 predikant Drunen
16-02-1738 predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1741)
00-00-1774 emeritus
 
Lieburg

DaniŽl Noortbergh

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1738-1774
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
 
Noordbrabantse studenten

3828. NOORTBERGH, Daniel

543
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 543
 
Sassen

33. Daniel Noortbergh

's-Hertogenbosch 6 maart 1698 - 3 november 1783
269
270
Literatuur
Boekzaal, XIII (okt. 1721), 503, XV (sept. 1722) 416-417; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 151-153, 157-159; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 29; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 93-94.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 269-270
 
Artikelen
1969

F.L.R. Sassen

Daniel Noortbergh
's-Hertogenbosch 6 maart 1698 - 3 november 1783
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 269
 
1970

F.L.R. Sassen

DaniŽl Noortbergh
's-Hertogenbosch 6 maart 1698 - 3 november 1783
Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 79
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 151, 152, 153, 264

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 854

H.J.S., 'Geslacht Noortbergh' in: Taxandria (1898) 92-93

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 79-80

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 247, 265, 268-270, 276, 287, 291, 293, 308, 311, 316

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 317

n: vermelding in een voetnoot