Walraedt van Nassau-Sarbrücken-Usingen

Metz 25 februari 1635 – Roermond 17 oktober 1702

Militair gouverneur onder Staats gezag 1684-1702
 
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

127
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

V.A.M. Beermann, Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672 (1946) 126

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 566

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 5, 103

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 230; III. 565

n: vermelding in een voetnoot