afb. A.G. Schull

Joannes Matheus Nabbe

's-Hertogenbosch 16 april 1816 - 's-Hertogenbosch 17 mei 1897

 
Genealogie
 
Peeters

Joannes Matheus Nabbe

94
Noten
158.Peeters 1973, 132; Van Zuylen 1859.
C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 94
 
Afbeeldingen

ca 1870

17 mei 1897
   
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 412

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 365, 368, 368n

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 73, 92, 405, 406, 409, 423

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 172

n: vermelding in een voetnoot