afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 7 januari 1953

Wilhelmus Petrus Adrianus Maria Mutsaerts

Tilburg 18 juni 1889 - 's-Hertogenbosch 16 augustus 1964

 
Bisdom

Wilhelmus Mutsaerts

Bisschop van oorlog en herstel (1943-1960)

Hoewel mgr. Mutsaerts bepaald een vredelievend man was - getuige zijn verzoenende vermaningen na de bevrijding van Zuid-Nederland - was zijn episcopaat heel sterk door de oorlog getekend. Dat begon al bij zijn bisschopswijding in de Sint Jan, op 29 juni 1942. Dat werd een regelrechte manifestatie van vaderlandsliefde en volgens zeggen werd bij die gelegenheid voor het eerst in de kerk geapplaudisseerd.
Mgr. Mutsaers verloor priesters door oorlogsgeweld en veel van zijn kerken werden in '44 verwoest. Dat moest na de oorlog worden hersteld en toen verscheen ook de ene nieuwe kerk na de andere.
In 1960 trad mgr. Mutsaerts af. Hij overleed in het huis Papenhulst 2, naast het huidige seminarie.
bisdomdenbosch.nl
 
Duijvendak

Mgr. Wilhelmus Petrus Adrianus Maria Mutsaerts

Tilburg 18 januari 1889 - 's-Hertogenbosch 16 augustus 1964

336
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 336
 
Encyclopedie van Noord-Brabant

Wilhelmus Mutsaerts

136
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 136
 
Afbeeldingen

29 juni 1942

29 juni 1942

18 maart 1943

18 maart 1943
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 336

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 59, 62, 358, 370; III. 271, 283, 317

L.H.A. Groothuis, De Brabantse bisschoppen Bekkers en De Vet XXVIII (1973) 29

Th.G.A. Hoogbergen, Over Geestdrift en Bevlogenheid : 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991 LXXXVI (1991) 165, 167, 184, 205, 213

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 132

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 239

C. Peeters, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch (1973) 43

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 267

J.W.M. Peijnenburg, Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden (2009) 251, 255-261, 266, 352

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 380, 381, 385

n: vermelding in een voetnoot