afb.

Antonius Johannes Franciscus Mutsaers

Tilburg 1 juli 1831 - Haaren 1 december 1904 (73)

 
Duijvendak

Mgr. Antonius Josephus Franciscus Mutsaers

335
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 335
 
Functies

Mgr. Antonius Johannes Franciscus Mutsaers

 • Priester gewijd te Haaren, 8 juli 1855
 • Kapellaan te Stratum, 18 februari 1857
 • Professor aan het Seminarie 2e afdeling, 31 augustus 1861
 • Kanunnik van het Kath. Kapittel van 's Bosch, 24 maart 1878
 • Examinator Synodalis, 11 november 1878
 • President van het Seminarie, 4 november 1884
 • Proost van het Kath. Kapittel, 1887
 • Judex Synodalis, 12 november 1888
 • Geheim Kamerheer van Z.H. Leo XIII, 8 augustus 1889
 • Lid der Commissie van beheer van het Instituut voor Doofstommen, 1 augustus 1893
 • Ridder der Orde van Oranje-Nassau, 29 augustus 1894
 • Huisprelaat van Z.H., 10 juli 1900
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 335

A.M. Koldewij en F.J. van der Vaart, De ramen van de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1987) 84-85

C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 328-329

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogebosch II (1872) 199

n: vermelding in een voetnoot