afb. 1858

Adrianus Franciscus Mulders

Orthen 28 januari 1774 - 's-Hertogenbosch 11 april 1863

Bossche bierbrouwer, die in zijn woonplaats in 1798 in het stadsbestuur kwam en na 1815 geruime tijd en tot op hoge leeftijd wethouder was. Had in maart 1814 zitting in de Vergadering van Notabelen in Amsterdam.
 
Genealogie
 
Afbeeldingen
  • 22 februari 1807
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 40

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 220n

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XXIX

n: vermelding in een voetnoot