Boudewijn Cornelis Jacobus Mosselmans

 
Functies
00-00-0000 predikant Assendelft
26-05-1861 predikant 's-Hertogenbosch
06-05-1866 predikant Groningen
 
Artikelen
1949

Van Alphen

Boudewijn Cornelis Jacobus Mosselmans
Gekomen van Assendelft 26 mei 1861, vertrokken naar Groningen 6 mei 1866
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
 
Bronsveld
1865 's Hertogenbosch, 22 October. Een onser geachte Leeraren, Ds. C.C.J. Mosselmans, heeft tot ons leedwezen voor een ontvangen beroep naar Groningen niet kunnen bedanken. (pag 759)  
1866 's Hertogenbosch, 8 April. Onze hartelijk geliefde, naar Groningen beroepen Leeraar, Ds. B.C.J. Mosselmans, nam heden, na op wettige wijze van zijne betrekking op Klasse en Gemeente te zijn ontslagen, vermanend en zegenend afscheid van ons met een leerrede naar aanleiding van Gal. V:1a: Staat dan in de Vrijheid., Gods beste zegen vergezelle hem ook in zijnen nieuwen werkkring, en de bede uitgedrukt in Gez. 91:3 en, na het uitspreken van den zegen, door de Gemeente zingende uitgestort, worde door Gods liefde rijkelijk vervuld. (pag 370)
Literatuur
Dr. A.W. Bronsveld. Stemmen voor waarheid en vrede. Amsterdam 1865, 1866.