Henricus Josephus Antonius Mosmans

's-Hertogenbosch 28 mei 1793 - 's-Hertogenbosch 29 januari 1848

Henricus had tot 1827 een ijzerwarenhandel in het huis „De Kat” tegenover 't gebouw der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Later was hij in verschillende betrekkingen werkzaam o.a. bij het gevangeniswezen. Zijne echtgenoote was de dochter van den bekenden demagoog Franz. M.J. Kilian, lid van den Bosschen gemeenteraad, van het Departementaal Bestuur van Noord-Brabant en plaatsvervangend lid der Tweede Kamer, gehuwd met Wendelina Vogelvanger.
Genealogie der familie Mosmans te 's-Hertogenbosch (1899) 13
 
Genealogie
 
Juten

Henricus Josephus Antonius Mosmans

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) No. 63
 
Literatuur en bronnenpublicaties

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) No. 63

n: vermelding in een voetnoot