afb.

Roderick Jan van de Mortel

's-Hertogenbosch 21 mei 1971

 
Van Dijck

Roderick Jan van de Mortel

560
Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 560
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

14
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 560

n: vermelding in een voetnoot