afb. Ton Megems

Joannes Benedictus Hyacinthus van de Mortel

Boxmeer 21 augustus 1797 - Rosmalen 8 december 1887

 
Duijvendak

Mr. Joannes Benedictus Hyacinthus van de Mortel

Boxmeer 21 augustus 1797 - Rosmalen 8 december 1887

333
334
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 333-334
 
Genealogie
 
Kempen

Mr. J.B.H. van de Mortel

Boxmeer 1797 - Rosmalen 1887

367
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 367
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

11v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Afbeeldingen

8 december 1887
     
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 558

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 185, 299; Bijlage 100, 102, 119-120, 123

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 69, 73, 85, 88, 142, 333-334, t6.6, t7.1, t7.2, t7.4, t7.6, t7.8

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 94, 253, 261-264, 266, 272, 336, 350, 352-353, 367-368

Nederland's Adelsboek (1949) 82

Nederland's Patriciaat (1910) 289

n: vermelding in een voetnoot