Joannes Benedictus Augustinus van de Mortel

's-Hertogenbosch 20 juni 1837 - 's-Hertogenbosch 15 april 1897

 
Duijvendak

Joannes Benedictus Augustinus van de Mortel

's-Hertogenbosch 20 juni 1837 - 's-Hertogenbosch 15 april 1897

334
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 334
 
Genealogie
 
Artikelen
1867

Krantenartikel

Getrouwd: J.B.A. van de Mortel en Jonkvrouwe R.C.E.M. van Meeuwen
's Hertogenbosch, 25 september 1867
Opregte Haarlemse Courant - vrijdag 27 september 1867
 
Afbeeldingen

14 juni 1877
     
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 100, 120, 123, 126, 128

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 159, 334, t8.5

Nederland's Adelsboek (1926) 155; (1938) 513; (1949) 82; (1950) 430; (1958) 86

Nederland's Patriciaat (1910) 290

n: vermelding in een voetnoot