Joachim Mobachius (zoon van Johannes Adrianus)

Groningen 19 juli 1699 - 7 december 1790

 
Archief
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
Functies
02-12-1725 predikant Diever
00-10-1737 predikant Nijkerk (Oostdongeradeel)
19-11-1741 predikant 's-Hertogenbosch
00-00-1777 emeritus
 
Lieburg

Joachim Mobachius

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1741-1777
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
 
Boeken
1742

Joachimus Mobachius

Afscheids- en Intreereeden, uitgesproken tot de gemeintes van Nykerk en 's Hertogenbosch
's Hertogenbosch 1742  
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Varia Historica Brabantica III (1969) 261, 265, 291

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 257, 270, 278, 293, 346, 348, 366, 367, 372

n: vermelding in een voetnoot