Gerardus van Midlum (zoon van Cornelius)

's-Graveland februari 1671 - 's-Hertogenbosch 18 november 1742

 
Functies
27-04-1698 predikant Muiderberg
31-01-1706 predikant 's-Graveland
21-10-1725 predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1730)
00-00-1741 emeritus
 
Lieburg

Gerardus van Midlum

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1725-1741
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
 
Noordbrabantse studenten

3560. MIDLUM, Gerhardus van

513
514
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 513
 
Sassen

29. Gerard van Midlum

Amsterdam 1671/1672 - 's-Hertogenbosch 18 november 1742
261
262
Literatuur
Uittreksel uit het kerkboek te Hörstgen, Heraldieke Bibliotheek (1876) 212-216; A.F.O. van Sasse van Ysselt, De Ruwenbergen, Tax., VII (1900) 170-172; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 146, 147, 152; De Wapenheraut, IX (1905) 270-271; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 27; MOLHUYSEN, Bronnen tot de geschiedenis der Leidsche Universiteit ('s-Gravenhage 1919-1924) V 107, 230x; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 213, 219; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 272; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 87-88.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 261-263
 
Artikelen
1969

F.L.R. Sassen

Gerard van Midlum
Amsterdam 1671/1672 - 's-Hertogenbosch 18 november 1742
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 261
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 146, 147, 152, 264

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 736, 938

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 261-263, 279

n: vermelding in een voetnoot