Jacobus van Meurs

's-Hertogenbosch 10 oktober 1689 - 12 februari 1767

 
Functies
30-10-1712 predikant Rosmalen (hulppredikant)
00-00-1716 predikant Drunen
20-02-1724 predikant Dordrecht (neergelegd 1752)
 
Lieburg

Jacobus van Meurs

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: Rosmalen
periode: 1712-1716
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
 
Sassen

Jacob van Meurs

Den Bosch 10 october 1689 - Dordrecht 13 februari 1767
76
77
Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 76-77
 
Artikelen
1970

F. Sassen

Jacob van Meurs
's-Hertogenbosch 10 oktober 1689 - Dordrecht 13 februari 1767
Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 76
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 76-77

n: vermelding in een voetnoot