Rosa Cornelie Eugènie Maria van Meeuwen

's-Hertogenbosch 3 maart 1841 - Rosmalen 14 januari 1877

 
Duijvendak

Jkvr. Rose Corneille Eugenie Maria van Meeuwen

332
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 332
 
Genealogie
 
Afbeeldingen
  • 14 juni 1877
 
Artikelen
1867

Krantenartikel

Getrouwd: J.B.A. van de Mortel en Jonkvrouwe R.C.E.M. van Meeuwen
's Hertogenbosch, 25 september 1867
Opregte Haarlemse Courant - vrijdag 27 september 1867