afb.

Pieter Maria Frans van Meeuwen

's-Hertogenbosch 25 april 1837 - 's-Hertogenbosch 11 mei 1913

 
Duijvendak

Jhr. Mr. Pieter Maria Franciscus van Meeuwen

's-Hertogenbosch 25 april 1837 - aldaar 11 mei 1913

332
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 332
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

15v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Wildeman

Jhr. Mr. Pieter Marie Frans van Meeuwen

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 76
 
Artikelen
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van Jhr. Mr. Pieter Marie Frans van Meeuwen
De Ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903, 's-Gravenhage (1903) No. 76
 
1903

Redactie

Jhr. Mr. Pieter Maria Frans van Meeuwen
Nederland's Adelsboek (1903) 378-379
 
1905

Redactie

Jhr. Mr. Pieter Maria Frans van Meeuwen
Nederland's Adelsboek (1905) 457-458
 
 
Afbeeldingen

1913
     
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 524-525

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 209-210, 239, 243, 470; Bijlage 17, 97, 99-100, 120-121, 123, 131, 133-135, 137, 139-141, 150-151, 168, 207-209, 214, 219, 224, 228

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 73, 332, t7.8, t8.3, t8.5

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 15

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 241

Nederland's Adelsboek (1927) 522; (1930) 146-147; (1934) 148; (1937) 304; (1938) 156, 180; (1939) 549; (1940) 617; (1942) 644; (1956) 208; (1957) 48, 83; (1962) 109; (1963) 85; (1968) 110; (1969) 95; (1975) 241; (1977) 266, 299; (1983) 306; (1984) 368

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 141, 146, 151

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 100, 185, 190

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) LX

n: vermelding in een voetnoot